Náhradné diely

Náhradné diely k motorom a prevodovkám

Karosárske náhradné diely

Príslušenstvo k novým vozidlám

Predaj autodielov

Disky

Pneumatiky

Pre informácie o dostupnosti náhradných dielov si nachystajte identifikačné číslo vozidla (VIN)
a kontaktujte nášho technika pre náhradné diely:

Používanie originálnych dielov

Počas vývoja vozidiel prebieha intenzívne testovanie, aby sa zabezpečilo, že všetky diely a náplne plnia požadované normy bezpečnosti a spoľahlivosti vrátane výkonových parametrov. Pri vykonávaní akýchkoľvek záručných opráv je náš autorizovaný servis povinný používať originálne diely a kvapaliny. Na vozidle sa nachádza niekoľko dielov, u ktorých je to zvlášť dôležité. Napríklad, pri výmene brzdových obložení iste očakávate, že budú spĺňať predpísané parametre. Zabezpečí sa to s originálnymi dielmi.